FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

K: Zoznam hesiel

k
Kaaba
kabala
kabala (Papus)
kabala - názory na ňu
kabala - odkazy
kabala - významové útvary
kabalista
kabalistika
Kabarďania
kabardčina
Kabardsko-Balkarsko
Kabardsko-Balkarsko - odkazy
kacírstvo
Kafka, B.
Kahn, H.
Kaila, E.
Kain
kaivalja
kalám
Kalecki, M.
kalendár
kalendár - odkazy
kalendárium
kalendy
Kálí
kalibrácia
kalif
kalifát
Kalifornia
Kalifornia - odkazy
Kalinka, J.
kališníctvo
kališníctvo - odkazy
Kalixt I.
kalk
kalkul
kalkul logický
kalkul logický (L289)
kalkul logický - odkazy
kalkul predikátový
kalkul (Kondakov, N. I.)
kalkul (logika moderná)
kalkul výrokový
kalkul - druhy/príklady
kalkul - názory naň
kalkul - odkazy
kalkulácia
Kalliope
kalokagatia
kalvinizmus
Kalvín, J.
kamalduli
kamalduli - odkazy
Kambodža
kambrium
kameň
kameň mudrcov
kameň (Augustinus, A.)
kameň (McLuhan, M.)
kameň - druhy/príklady
kameň - názory naň
kameň - odkazy
kamenina
kameralizmus
Kamimusubi
Kamlah, W.
Kamlah, W. - dielo
Kamlah, W. - odkazy
Kamlah, W. - významové útvary
Kamlah, W. - život
Kampánia
kampanila
kampanológia
Kanaán
Kanaánci
Kanada
Kanáda (svätec)
Kanada - odkazy
kanál informačný
kanál informačný jednosmerný
kanál informačný - druhy/príklady
kanál informačný - odkazy
kanál spájací
Kananejci
kancerológia
kancerológia - odkazy
kánon
kanonika
kanonizácia
kanonizovať
Kánský, J.
Kantemir, D.
Kantorowicz, H.
Kantorowicz, H. - odkazy
Kantorowicz, H. - významové útvary
Kant, I.
Kant, I. - odkazy
Kant, I. - významové útvary
Kant, I. - zdroje jeho myslenia
Kant, I. - zoznam diel
Kant, I. - zoznam vplyvov
Kant, I. - zoznam zdrojov
kapacita informačného kanálu
Kapila
kapitál
kapitál individuálny
kapitál peňažný
kapitál spoločenský
kapitál - druhy/príklady
kapitál - odkazy
kapitalista
kapitalizmus
kapitalizmus ľudový
kapitalizmus štátnomonopolistický
kapitalizmus štátny
kapitalizmus (Scruton, R.)
kapitalizmus - druhy/príklady
kapitalizmus - názory naň
kapitalizmus - odkazy
kapitola
kapitula
kar
karaiti
karaizmus
Karakum
karbón
karbonyly
kardinál
kardinál - odkazy
kardinál - zoznam kardinálov
Karibské more
Karinskij, M. I.
Karlovský, J.
Karlovský, Ž.
karma
karma (joga)
karma - odkazy
karmelitáni
Karneades
Karol III. Tučný
Karol III. Tučný - odkazy
Karol II. Holý
Karol IV.
Karol I. Veľký
Karol I. Veľký - odkazy
Karpatská kotlina
Karpaty
Karpaty - odkazy
Kartágo
karteziánsky súčin množín
karteziánstvo
karteziánstvo - odkazy
karteziánstvo - predstavitelia
kartotéka
kartuziáni
Kasarda, M.
Kasarda, M. (Mikloško, J.)-EI
Kasarda, M. - názory naň
Kasarda, M. - odkazy
Kaspické more
kasta
kasta - odkazy
kaštieľ
kaštieľ - odkazy
kaštieľ - zoznam
Kastília
Katalánsko
katalóg
katalóg abecedný
katalóg - druhy/príklady
katalóg - odkazy
katalýza
katalyzátor
katari
katarzia
katarzia (Aristoteles)
katarzia - názory na ňu
katarzia - odkazy
katechéza
katechéza (katolicizmus)
katechéza - názory na ňu
katechéza - odkazy
katechizmus
katedra
Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK, Bratislava
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava - dáta historic.
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava - docenti
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava - odkazy
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava - profesori
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava - študenti
Katedra filozofie FHV VŠPg, Nitra
Katedra pedagogiky FF UK, Bratislava
Katedra pedagogiky FF UK, Bratislava - odkazy
Katedra pedagogiky FF UK, Bratislava - 1995/1996
Katedra slovenského jazyka FF UK, Bratislava
katedra - druhy/príklady
katedra - odkazy
katedrála gotická
katedrála gotická (Huyghe, R.)
katedrála gotická - odkazy
kategória
kategória bytia
kategória času
kategória času gramatická
kategória času gramatická - odkazy
kategória času - druhy/príklady
kategória času - odkazy
kategória dialektiky
kategória dialektiky (Černík, V.)-E
kategória filozofická
kategória filozofická (Černík, V.)-E
kategória formy
kategória gnozeologická
kategória gramatická
kategória gramatická - druhy/príklady
kategória gramatická - odkazy
kategória hmoty
kategória ontologická
kategória ontologická - druhy/príklady
kategória ontologická - odkazy
kategória podstaty (Aristoteles)
kategória príčinnosti
kategória priestoru
kategória procesuality
kategória špeciálnovedná
kategória substancie
kategória syntaktická
kategória (Aristoteles)
kategória (Aristoteles) - odkazy
kategória (Aristoteles) - schéma
kategória (Kant, I.)
kategória umová (Kant, I.)
kategória vývojovosti
kategória vývojovosti - entity kontextu
kategória vývojovosti - odkazy
kategória - druhy/príklady
kategória - názory na ňu
kategória - odkazy
kategorický
kategoriológia
kategoriológia - odkazy
kategoriológia - predstavitelia
kategorizovanie entít
katóda
katolicizmus
katolicizmus - odkazy
katolicizmus - predstavitelia
katolicizmus - významové útvary
katolicizmus - zoznam literatúry
kaučuk
kaučukovník
Kaukaz
Kautsky, K.
kauzalita
kauzalizmus
kavatina
Kavelin, K. D.
Kazachstan
Kazachstan - odkazy
každodenné
každodenné uvedomovanie si svojej vlastnej životnej cesty
každodenné - odkazy
každodenné - významové útvary
každodennosť
každodennosť - odkazy
kazuistika
KBSE
KBSE - odkazy
Kchun-lun
Kde sa narodil ... ?
Kde zomrel ...?
Kedy sa narodil ...?
Kedy zomrel ...?
Kehre
Kehre - odkazy
Kelemen, J.
Kelemen, J. - odkazy
Kelemen, J. - významové útvary
Keller, J.
Keller, J. - odkazy
Keller, J. - významové útvary
Keller, J. - zoznam diel
Kelsen, H.
Kelti
Kelti - odkazy
Kelti - predstavitelia
Kelti - zoznam literatúry
Kemeny, J. G.
Kemet
Kempenský, T.
Keňa
Kenny, A.
kenosis
kenozoikum
Kent, W.
kenzan
Kepler, J.
ker
keramika
keramika lineárna
keramika - druhy/príklady
keramika - odkazy
Kerenskij, A. F.
Kerényi, K.
Keter
ketón
Khol, J.
Kiczková, Z.
Kiczková, Z. - dielo
Kiczková, Z. - odkazy
Kiczková, Z. - významové útvary
Kiczko, L.
Kierkegaard, S.
Kierkegaard, S. - odkazy
Kierkegaard, S. - významové útvary
Kierkegaard, S. - zoznam diel
kilometer
Kindí
kinematický
kinematika
kinematografia
King, A.
kino
kinoméra
Kirejevskij, I. V.
Kirgizsko
Kišiday, F. A.
kismet
Kissi
Kláacel, F. M. - odkazy
Klácel, F. M.
Klácel, F. M. - zoznam diel
Klácel, F. M. - zoznam literatúry
kladené
kladivo
kladný
Klafki, W.
klam
klam - odkazy
klan
klasicizmus
klasicizmus hudobný
klasicizmus hudobný - odkazy
klasicizmus hudobný - predstavitelia
klasicizmus - odkazy
klasicizmus - predstavitelia
klasifikácia
klasifikácia vied
klasifikácia - odkazy
kláštor
kláštor v Cluny
kláštor - druhy/príklady
kláštor - odkazy
Klaus, G.
Klaus, G. - odkazy
Klaus, G. - významové útvary
Klaus, V.
kĺb
kĺb lakťový
kĺb - odkazy
Kleantes z Assu
Klein, F.
Klein, F. - odkazy
Klein, F. - zoznam diel
Kleió
Kleitomachos
Klement Alexandrijský
Klement Alexandrijský - odkazy
Klement Rímsky
Klemm, G.
klenotníctvo
klepsydra
klerikalizmus
klérofašizmus
klérus
klient
klient - odkazy
klient/server
klient/server - odkazy
kliknutie (Windows)
klíma
klimaktérium
klimatológia
Klíma, L.
klin
klin pästný
klin pästný - odkazy
klin - druhy/príklady
klin - odkazy
klinec
Klio
kľúč
kľúč určovací
km
kmeň
kmeň - odkazy
kmeň - príklady
kmit
kmit - odkazy
kmitanie
kmitočet
kňaz
kňaz rímskokatolícky
kňaz rímskokatolícky - odkazy
kňaz - odkazy
knieža
kniežactvo
kniha
kniha svätá
kniha svätá - odkazy
kniha - druhy/príklady
kniha - odkazy
knihopis
knihoveda
knihovníctvo
kníhtlač
knižnica
knižnica alexandrijská
knižnica univerzitná
knižnica - druhy/príklady
knižnica - odkazy
knižnica - zoznam
knižnica základná
Knowledge is power.
know-how
Knox, J.
koan
kobalt
Koceľ
Koceľ - odkazy
Kochanowski, J.
Kochanowski, J. - odkazy
Kochanowski, J. - zoznam diel
Kocka, J.
kód
kód binárny
kód (Jakobson, R.)
kód - názory naň
kód - odkazy
Kodasim
kodeín
kódex
kódex - odkazy
kódex - zoznam ĺodexov
kodifikácia
kodifikovať
kodiológia
kódovací
kódovanie
koeficient
koeficient čiselný
koeficient číselný - odkazy
koeficient polynómu
koeficient tlakový
koeficient - druhy/príklady
koeficient - odkazy
Koestler, A.
koexistencia
koexistovať
kofeín
kofeinizmus
kognitívny
kohabitácia
koherencia
koherentizmus
kohézia
kohezívny
kohézny
koiné
koitus
koitus - odkazy
koitus - zoznam literatúry
Kojeve, A.
Kolchida
Kolchida - odkazy
kolégium
kolektív
kolektív - odkazy
kolektivizmus
kolektivizmus - odkazy
koleso
koleso - odkazy
Kollár, J.
Kollár, J. - odkazy
Kollár, J. - významové útvary
Kolmaš, J.
Kolmaš, J. - odkazy
Kolmaš, J. - zoznam diel
kolo
Kolumbus, K.
kóma
komédia
komédia - odkazy
komeniológia
komeniológia - odkazy
komeniológia - predstavitelia
Komenský, J. A.
Komenský, J. A. - odkazy
Komenský, J. A. - významové útvary
Komenský, J. A. - zoznam diel
Komenský, J. A. - zoznam zdrojov
komentár
komentátor
komentovanie
kométa
kométa - odkazy
komické
komické - odkazy
komično
komika
komitát
Komorovský, J.
Komorovský, J. - dielo
Komorovský, J. - odkazy
Komorovský, J. - významové útvary
komparácia
komparácia filozofií
komparácia filozofií - druhy/príklady
komparácia filozofií - odkazy
komparácia - odkazy
komparácia - rozdelenie
komparatistika
komparatistika právna
komparatistika - druhy/príklady
komparatistika - odkazy
kompatibilita
kompatibilita - odkazy
kompetencia
kompetencia filozofická
kompetencia jazyková
kompetencia jazyková (Chomsky, N.)
kompetencia jazyková (Piaget, J.)
kompetencia jazyková - názory na ňu
kompetencia jazyková - odkazy
kompetencia komunikatívna (Habermas, J.)
komplementácia
komplementarita
komplex
komplex menejcennosti
komplex Oidipov
komplex - druhy/príklady
komplex - odkazy
komponent
komponovanie hudby
kompozícia
kompozícia - odkazy
kompozitum
kompromis
kompromizmus
komputerizácia
Komsomol
komunikácia
komunikácia a psychoterapia
komunikácia a ...
komunikácia analógová
komunikácia analógová - odkazy
komunikácia jazyková
komunikácia jednosmerná
komunikácia literárna
komunikácia literárna - odkazy
komunikácia masová
komunikácia masová - odkazy
komunikácia masová - zoznam literatúry
komunikácia nonverbálna
komunikácia nonverbálna - odkazy
komunikácia obojsmerná
komunikácia sociálna
komunikácia technická
komunikácia (Gálik, S.)
komunikácia (Habermas, J.)
komunikácia (informatika)
komunikácia (Jaspers, K.)
komunikácia (Kunczik, M.)
komunikácia (Voigt, V.)
komunikácia - druhy/príklady
komunikácia - literatúra o nej
komunikácia - názory na ňu
komunikácia - odkazy
komunikácia - odkazy systematicky
komunikácia - zložky a prvky
komunikant
komunikátor
komunikológia
komunikológia - odkazy
komunikovanie
komunizmus
komunizmus anarchistický
komunizmus filozofický
komunizmus sovietsky
komunizmus (Gregor, V.)
komunizmus (marxizmus-leninizmus)
komunizmus (Minařík, K.)
komunizmus (Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.)
komunizmus utopický
komunizmus utopický - odkazy
komunizmus utopický - predstavitelia
komunizmus vedecký
komunizmus vedecký - odkazy
komunizmus - názory naň
komunizmus - odkazy
komutácia
konanie
konanie súdne
konanie (empirizmus novoveký)
konanie (Gehlen, A.)
konanie vôľové
konanie - druhy/príklady
konanie - názory naň
konanie - odkazy
končatina
končatina horná
končatina horná človeka
končatina horná - odkazy
končatina - odkazy
koncentrácia
koncentrácia - odkazy
koncentricita
koncepcia
koncepcia ja
koncepcia vedy metodologická
koncepcia - druhy/príklady
koncepcia - odkazy
koncept
koncept (sémantika logická)
koncept - názory naň
koncept - odkazy
konceptualizácia
konceptualizácia entít
konceptualizmus
konchológia
koncil
koncil kostnický
koncil nicejský 1.
koncil tridentský
koncil vatikánsky 2.
koncil vatikánsky 2. - odkazy
koncil vatikánsky 2. - zoznam dokumentov
koncil vatikánsky 2. - zoznam literatúry
koncil - odkazy
koncil - prehľad historický
koncipovanie
koncipovať
Kondakov, N. I.
kondenzátor
kondicionalizmus
kondylus
konečné
konečnosť
konečnosť (informatika)
Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe
konfigurácia
konfigurácia kategórií
konfigurácia (chémia)
konfigurácia - druhy/príklady
konfigurácia - názory na ňu
konfigurácia - odkazy
konfirmácia
konfirmacionizmus
konflikt
konflikt sociálny
konflikt (Zwiefelhofer, H.)
konflikt - druhy/príklady
konflikt - názory naň
konflikt - odkazy
konformizmus
konfucianizmus
konfucianizmus - odkazy
konfucianizmus - predstavitelia
Konfucius
Konfucius - odkazy
kongescia
kongregácia
kongres
kongres filozofický
kongres filozofický - odkazy
Kongres utláčaných národov
kongrua
kongruencia
Koniarek, J.
koniec
koniec stredoveku
koniec sveta
koniec sveta - odkazy
koniec - druhy/príklady
koniec - odkazy
Konisskij, G.
konjunkcia
konjunkcia - odkazy
konkomitancia
konkordancia
konkordancia (biblistika)
konkordancia (genetika)
konkordancia (geológia)
konkordancia (synkriticizmus)
konkordancia - názory na ňu
konkordancia - odkazy
konkordát
konkrétne
konkrétne (Hegel, G. W. F.)
konkrétne - názory naň
konkrétne - odkazy
konkrétne - o/o
konkrétnosť
konkrétnosť pravdy
konkrétny
konsenzus
konsenzus (sociológia)
konsenzus - názory naň
konsenzus - odkazy
konspekt
konštanta
konštanta indivíduová
konštanta logická
konštanta premenová
konštanta (logika)
konštanta výrokovej logiky
konštanta - druhy/príklady
konštanta - názory na ňu
konštanta - odkazy
Konštantín Africký
Konštantín Filozof
Konštantín Filozof - odkazy
Konštantín Filozof - významové útvary
Konštantín Filozof - zoznam diel
Konštantín I. Veľký
Konštantín VII. Porfyrogenet
Konštantín XI.
Konštantinopol
Konštantinopol - odkazy
konštantnosť
konštatovanie
konštatovanie - odkazy
konštitúcia
konštitúcia - odkazy
konštitucionalizmus
konštituent
konštituent významový
konštituovať
konštrukcia
kontakt
kontemplácia
kontemplácia (Benjamin, W.)
kontemplácia (Schopenhauer, A.)
kontemplácia - druhy/príklady
kontemplácia - názory na ňu
kontemplácia - odkazy
kontesa
kontext
kontext - odkazy
kontextológia
kontextovosť
kontinent
kontinent - odkazy
kontinuálnosť zmyslu (Whitehead, A. N.)-I
kontinuita
kontinuita dejín
kontinuita dejín slovenských
kontinuita dejín - druhy/príklady
kontinuita dejín - odkazy
kontinuita - druhy/príklady
kontinuita - odkazy
konto
kontradikcia
kontraindikácia
kontrakt
kontraktarianizmus
kontraktualizmus
kontrakultúra
kontrapunkt
kontrapunkt - odkazy
kontrarevolúcia
kontrárny
kontrast
kontrola
kontrola a riadenie kvality
kontrola kvality
kontrola sociálna
kontrola - druhy/príklady
kontrola - odkazy
kontrolovať
kontrolovateľný
kontroverzia
kontubernium
kontumácia
konvencia
konvencionalizmus
konveniencia
konventuáli
konvolút
Konya
konzekvent
konzerva
konzervácia
konzervativizmus
Konzervativna strana
Konzervatívna strana - odkazy
Konzervatívna strana - predstavitelia
konzervatizmus
konzervatórium
konzervovanie
konzervovanie - druhy/príklady
konzervovanie - odkazy
konziliár
konziliárny
konzistencia
konzorcium
konzulát
konzultácia
kooperácia práce
kopa galaxií
Kopernik, M.
Kopernik, M. - odkazy
Kopernik, M. - významové útvary
Kopernik, M. - zoznam diel
Kopetdag
kópia
kopija
kopija - druhy/príklady
kopija - odkazy
kopula
kôra
kôra pevninová
kôra zemská
kôra zemská - odkazy
koraly
Korán
korček
Korczak, J.
Kórea
Kórea - odkazy
korektív
korelácia
korelát
koreň
koreň idealizmu
koreň slova
koreň - druhy/príklady
koreň - odkazy
korenie
korenie - odkazy
Korfská deklarácia
Korint
Kornel
korózia
korózny
korporácia
korporativizmus
korpuskula
kortesy
kortikoid
kortikoidný
kortizón
koryto vodného toku
kóša
kóša - odkazy
košava
Koščo, J.
Koščo, J. - odkazy
Koščo, J. - zoznam diel
Košice
Košice - odkazy
Košická akadémia
Košická kotlina
Košická univerzita
Košická univerzita - odkazy
Košická univerzita>
Kosík, K.
Kosík, K. - odkazy
Kosík, K. - zoznam zdrojov
kosť
kosť kľúčna
kosť - odkazy
Köstler, A.
Köstler, A. - odkazy
Köstler, A. - významové útvary
Kostnica
kostol
kostol - odkazy
Kosťov, P.
kostra
kostra človeka
kostra človeka - odkazy
kostra - odkazy
Kostyčev, P. A.
kostým
Kotarbiňski, T.
Kotíni
Kotíni - odkazy
kotlina
kotol
kotol parný
kotol - druhy/príklady
kotol - odkazy
kótovanie
kov
kov drahý
kov (učenie o piatich živloch)
kov (Zámečník, J.)
kov - druhy/príklady
kov - názory naň
kov - odkazy
Kovačka, M.
Kovačka, M. - odkazy
Kovačka, M. - významové útvary
Kovačka, M. - zoznam diel
Kováč, M.
Kovalevskij, M. M.
kovorytectvo
kovotepectvo
kovový
Koyré, A.
koža
Kozeľskij, J. P.
kozmetika
kozmogónia
kozmogónia Anaximandrova-E
kozmogónia grécka
kozmogónia grécka - druhy/príklady
kozmogónia grécka - odkazy
kozmogónia grécka - významové útvary
kozmogónia planetárna
kozmogónia planetárna - odkazy
kozmogónia - druhy/príklady
kozmogónia - odkazy
kozmogónia - významové útvary
kozmogram
kozmológia
kozmológia Tálesova-E
kozmológia - odkazy
kozmopolitizmus
kozmos
kozmos (Aristoteles)
kozmos (barok)
kozmos (Platon)
kozmos (Pytagoras)
kozmos (Pytagoras) (Aetios z Antiochie)
kozmos (Pytagoras) - názory na tento významový útvar
kozmos (Pytagoras) - odkazy
kozmos - entity kontextu
kozmos - názory naň
kozmos - odkazy
Kraepelin, E.
Kraft, V.
kraj
krajina
krajina - druhy/príklady
krajina - druhy/príklady/1
krajina - odkazy
krajný
Krakov
kráľ
kráľ český
kráľ uhorský
kráľ uhorský - odkazy
kráľ uhorský - prehľad uhorských kráľov
kráľ (právo rímske)
kráľ - názory naňho
kráľ - odkazy
kráľovstvo
kraľovstvo božie
kráľovstvo božie (NZ)
kráľovstvo božie (SZ)
kráľovstvo božie - názory naň
kráľovstvo božie - odkazy
Kráľovstvo oboch Sicílií
kráľovstvo - druhy/príklady
kráľovstvo - odkazy
Kráľ, J.
kraniológia
krása
krása (Albert Veľký)
krása (antika)
krása (Dostojevskij, F. M.)
krása (folklór slovenský)
krása (Gréci)
krása (Hegel, G. W. F.)
krása (Platon)
krása (pytagorejci)
krása (sofisti)
krása (Sokrates)
krása (Tomáš Akvinský)
krása (Xenofón)
krása - entity kontextu
krása - názory na ňu
krása - odkazy
krásno
krásno (synkriticizmus)
krásno - názory naň
krásno - odkazy
Krates z Téb
Kratina, F.
Kratylos
Kratylos - odkazy
Krause, K. Ch. F.
Kravčík, M.
Kravčík, M. - odkazy
Kravčík, M. - zoznam diel
Krčméry, Š.
Krčméry, Š. - odkazy
Krčméry, Š. - zoznam diel
kreacionizmus
kreativita
kreativita (Lasswell, H. D.)
kreativita (Mednick, S. A.)
kreativita (Piaget, J.)
kreativita - názory na ňu
kreativita - odkazy
kreatológia
kreatológia - odkazy
kremeň
kremeň - odkazy
kremík
Kresánek, J.
kresba
kreslenie
kreslenie technické
kresťanstvo
kresťanstvo rané
kresťanstvo (reformácia)
kresťanstvo - dielo a pramene
kresťanstvo - názory naň
kresťanstvo - odkazy
kresťanstvo - predstavitelia
kresťanstvo - vetvy
kresťanstvo - významové útvary
kresťanstvo - zoznam literatúry
kresťanstvo 1978 -
Kretschmer, E.
krieda
krijá joga
krijá joga (joga)
krijá (joga)
kriminalistika
kriminalita
kriminalita - odkazy
kriminológia
kriminológia - odkazy
Kripke, S.
Krishnamurti
Krišna
Krišna - odkazy
Krišnamurti
Krišnamurti - odkazy
Krišnamurti - výroky
Krišnamurti - významové útvary
Krišnamurti - zoznam diel
Krišnamurti - zoznam literatúry
Krišnamurti - zoznam zdrojov
krištáľ
Krištofičová, E.
kristológia
Kristus
kriteriológia
kritériový
kritérium
kritérium pravdivosti
kritérium pravdivosti (Descartes, R.)
kritérium pravdivosti (stoicizmus)
kritérium pravdivosti - názory naň
kritérium pravdivosti - odkazy
kritérium - druhy/príklady
kritérium - odkazy
Kritias
Kritias - odkazy
Kritias - významové útvary
kriticizmus
kriticizmus - odkazy
kriticizmus - predstavitelia
kritickosť
kritickosť filozofická bazálna
kritickosť filozofická bazálna - odkazy
kritický
kritický - odkazy
kritika
kritika čistého rozumu
kritika filologická
kritika filologická - odkazy
kritika filozofická
kritika filozofie nnemarxistickej
kritika literárna
kritika literárna - odkazy
kritika textová
kritika umelecká
kritika umelecká - odkazy
kritika výtvarná
kritika výtvarná - odkazy
kritika - druhy/príklady
kritika - kritika
kritika - odkazy
kritiku poznania
Kritolaos z Fasélidy
krivda
krivka
krivka - odkazy
Krixos
kríž
kríza
kríza duchovná
kríza ekologická
kríza kapitalizmu všeobecná
kríza rozumu
kríza (defektológia)
kriza (filozofia 18. stor.)
kríza vedy
kriza vedy (Husserl, E.)
kríza vedy (pozitivizmus)-E
kríza vedy - názory na ňu
kriza vedy - odkazy
kríza - druhy/príklady
kríza - názory na ňu
kríza - odkazy
krizma
krízový
krk
krk - odkazy
Kroeber, A. L.
krok
krok - odkazy
kromaňonec
kromaňonec - odkazy
kromlech
kronika
kronika - odkazy
Kronos
Kropotkin
Kropotkin, P. A.
Kropotkin, P. A. - odkazy
Kršna
kruh
kruh bludný
kruh hermeneutický
kruh (Táles)-E
kruh uzavretý
kruh - odkazy
Krupa, V.
Krupa, V. - biografia
Krupa, V. - odkazy
krutosť
krutý
kružnica
krúžok viedenský
krv
krv - odkazy
kryštál
krýštalizácia magmy
kryštalografia
kšana
kšatrijovia
KSČ
KSSZ
Ktésias
Kto bol/je ...?
Kuba
Kučera, M.
Kučírek, J.
kúdeľ
Kuhn, H.
Kuhn, Th. S.
Kuhn, Th. S. - odkazy
Kuhn, Th. S. - významové útvary
Kuhn, Th. S. - zoznam diel
Kukučín, M.
kukurica
Külpe, O.
kult
kult náboženský
kult osobnosti
kult - odkazy
kulteranizmus
kultivovanie
kultivovanie (synkriticizmus)
kultívovanie - názory naň
kultivovanie - odkazy
kultúra
kultúra africká
kultúra africká - odkazy
kultúra americká
kultúra americká - odkazy
kultúra anglická
kultúra anglická - odkazy
kultúra antická
kultúra antická - odkazy
kultúra arabská
kultúra arabská - odkazy
kultúra archaická
kultúra archeologická
kultúra archeologická (Childe, G.)
kultúra archeologická - názory na ňu
kultúra archeologická - odkazy
kultúra austrálska
kultúra ázijská
kultúra ázijská - odkazy
kultúra bieloruská
kultúra byzantská
kultúra byzantská - odkazy
kultúra česká
kultúra česká - odkazy
kultúra chellská
kultúra čínska
kultúra čínska - odkazy
kultúra čítania
kultúra Ďalekého východu
kultúra egejská
kultúra egyptská
kultúra egyptská - odkazy
kultúra etnografická
kultúra euroamerická
kultúra euroamerická - dáta historické
kultúra euroamerická - odkazy
kultúra euroamerická - významové útvary
kultúra európska
kultúra európska - odkazy
kultúra francúzska
kultúra francúzska - odkazy
kultúra grécka
kultúra grécka - odkazy
kultúra gruzínska
kultúra gruzínska - odkazy
kultúra halštatská
kultúra heladská
kultúra helenistická
kultúra hokohamská
kultúra hradisková
kultúra hudobná
kultúra indická
kultúra indická - odkazy
kultúra indoeurópska
kultúra indoeurópska - odkazy
kultúra islamská
kultúra japonská
kultúra japonská - odkazy
kultúra jazyková
kultúra kabardská
kultúra kabardská - odkazy
kultúra kalenderberská
kultúra keltská
kultúra keltská - odkazy
kultúra knižná
kultúra kórejská
kultúra kórejská - odkazy
kultúra kresťanská
kultúra kresťanská - odkazy
kultúra laténska
kultúra laténska - odkazy
kultúra latinská
kultúra lužická
kultúra maďarská
kultúra maďarská - odkazy
kultúra masová
kultúra masová (Eco, U.)
kultúra masová - názory na ňu
kultúra masová - odkazy
kultúra moderná
kultúra mohylová
kultúra mohylová - odkazy
kultúra mykénska
kultúra nemecká
kultúra nemecká - odkazy
kultúra Nok
kultúra novoveká
kultúra novoveká - odkazy
kultúra oldowanská
kultúra olmécka
kultúra olmécka - odkazy
kultúra poľská
kultúra popolnicových polí
kultúra postmoderná
kultúra postmoderná - odkazy
kultúra praveká
kultúra praveká - odkazy
kultúra pražská
kultúra predkolumbovská
kultúra predkolumbovská - odkazy
kultúra rakúska
kultúra rakúska - odkazy
kultúra renesančná
kultúra renesančná - odkazy
kultúra rímska
kultúra rímska - odkazy
kultúra ruská
kultúra slovanská
kultúra slovanská - odkazy
kultúra slovenská
kultúra slovenská súčasná
kultúra slovenská - literatúra o nej
kultúra slovenská - odkazy
kultúra slovinská
kultúra slovinská - odkazy
kultúra španielska
kultúra španielska - odkazy
kultúra staroveká
kultúra staroveká - odkazy
kultúra stredoeurópska
kultúra stredoeurópska - odkazy
kultúra stredoveká
kultúra stredoveká - odkazy
kultúra súčasná
kultúra súčasná - odkazy
kultúra sumerská
kultúra svetová
kultúra svetová - odkazy
kultúra talianska
kultúra talianska - odkazy
kultúra telesná
kultúra telesná - odkazy
kultúra tibetská
kultúra tibetská - odkazy
kultúra tiszapolgárska
kultúra turecká
kultúra turecká - odkazy
kultúra (antropológia)
kultúra (Cicero)
kultúra (filozofia nemecká klasická)
kultúra (Foucault, M.)
kultúra (Hanus, L.)
kultúra (Herder, J. G.)
kultúra (Hubík, S.)
kultúra ukrajinská
kultúra (Mináč, V.)
kultúra únětická
kultúra (Petráň, J.)
kultúra (Pufendorf, S.)
kultúra USA
kultúra USA - odkazy
kultúra (Sorokin, P. A.)
kultúra (štrukturalizmus)
kultúra (synkriticizmus)
kultúra (White, L. A.)
kultúra (18. stor.)
kultúra veľkomoravská
kultúra veľkomoravská - odkazy
kultúra - druhy/typy/príklady
kultúra - entity jej relevantného kontextu
kultúra - názory na ňu
kultúra - odkazy
kultúra - zoznam literatúry
kultúra západná
kultúra západná - odkazy
kultúra západoeurópska
kultúra židovská
kultúra 16. stor.
kultúra 17. stor.
kultúra 17. stor. - odkazy
kultúra 18. stor.
kultúra 18. stor. - odkazy
kultúra 19. stor.
kultúra 19. stor. - odkazy
kultúra 20. stor.
kultúrnosť
kultúrnosť človeka
kultúrnosť človeka (psychológia sociálna)
kultúrnosť človeka - názory na ňu
kultúrnosť človeka - odkazy
kultúrnosť - druhy/príklady
kultúrnosť - odkazy
kulturológia
kulturológia - korene kulturológie
kulturológia - odkazy
Kumáni
Kumáraláta
kumbhaka
Kumrán
kundaliní
Küng, H.
Küng, H. - odkazy
Küng, H. - významové útvary
kúpa
kúpele
kúpeľníctvo
kupola
kupujúci
Kurajšovci
kurdčina
Kurdi
Kurdistan
kurikulum
kurz
kurzor
kus
Kuschel, K.-J.
Kuschel, K.-J. - odkazy
Kuschel, K.-J. - zoznam diel
Kusý, M.
Kuvajt
Kuvalajananda
Kuvalajananda - odkazy
Kuvalajananda - zoznam diel
Kuzánsky, M.
Kuzánsky, M. - odkazy
Kuzánsky, M. - významové útvary
Kuzánsky, M. - zoznam diel
Kuzánsky, M. - zoznam zdrojov
kúzelník
kúzelník - odkazy
Kuzmány, K.
Kvačala, J.
Kvádi
Kvádi - odkazy
kvadratúra
kvadrilión
kvadrívium
kvadrívium - odkazy
kvakeri
kvalifikátor
kvalifikovať
kvalimetria
kvalita
kvalita druhotná
kvalita okultná
kvalita okultná (scholastika)
kvalita poznatkov
kvalita prvotná
kvalita (Aristoteles)
kvalita (Hegel, G. W. F.)
kvalita - názory na ňu
kvalita - odkazy
kvant
kvantifikácia
kvantifikátor
kvantifikátor existenčný
kvantifikátor všeobecný
kvantifikátor všeobecný - odkazy
kvantifikovať
kvantita
kvantita - odkazy
kvantum
kvapalina
kvapalina - druh/príklad
kvapalina - odkazy
kvark
kvark - odkazy
Kvasz, L.
kvestia
kvet
kvet (fytoterapia)
kvet - druhy/príklady
kvet - názory naň
kvet - odkazy
kvetina
kvetina - odkazy
kvetinárstvo
kvietizmus
kvinta
kvintakord
kvintilión
kvocient
kvodlibet
Kwašniewski, A.
Kwašniewski, A. - odkazy
kybernetika
kybernetika - odkazy
kybernetika - významové útvary
Kyjevská Rus
Kyjevská Rus - odkazy
kynici
kynizmus
kyrenaici
Kyrillos z Alexandrie
Kýros Veľký
Kýrov edikt
kyselina
kyselina nukleová
kyselina ribonukleová
kyselina (Arrhenius, S. A.)
kyselina - druhy/príklady
kyselina - názory na ňu
kyselina - odkazy
kyseliny nukleové
kyseliny organické
kyseliny organické - druhy/príklady
kyseliny organické - odkazy
kysličník
kysličník kremičitý
kysličník - druhy/príklady
kysličník - odkazy
kyslík