FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúrnosť človeka (psychológia sociálna)

kultúrnosť človeka ( psychológia sociálna)

- spočíva v harmonickom osvojovaní si vlastností a poznatkov a v rozvoji vlastných schopností ( L220;53).