FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konkordancia (synkriticizmus)

konkordancia ( synkriticizmus)

- súsrdečnosť čiže obapolná láskavosť, prívetivosť, priateľskosť, milota; obapolne úprimný, láskavý prístup k druhému človeku alebo k druhej kultúre atď.