FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra praveká

kultúra praveká

- prvá, najdlhšia, najmenej známa, prehistorická (bez písomných dokladov) epocha vo vývoji kultúry, ktorá bola spätá s prvotnopospolnou spoločnosťou,m v ktorej človek prechádzal od zberačstva potravy k lovectvu a menil sa postupne na pastiera, poľnohospodára a remeselníka. Najstaršie nálezy pozostatkov kultúry dnešného človeka typu homo sapiens pochádzajú z doby pred 40 tisíc rokov. Na pravekú kultúru nadväzuje kultúra staroveká.

------------------
kultúra praveká>