FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kreacionizmus

kreacionizmus

- filozofický prístup k svetu, vychádzajúci z predstavy, že svet ako celok vznikol tvorivým aktom nadprirodzenej bytosti.