FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Karol iv.

Karol IV. (1316 - 1378) vl. menom Václav

- český kráµ od 1346, od 1355 rímsko-nemecký cisár z rodu Luxemburgovcov, sýn Jána Luxemburského a Eliąky Pŕemyslovny.