FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komparácia - odkazy

komparácia - odkazy

komparácia - rozdelenie
komparatistika

operácia myšlienková

porovnanie
porovnávanie

synkritika

univerzálie