FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra ruská

kultúra ruská

- pretváranie zla na dobro Rusmi; zahrnuje ruské umenie, ruskú filozofiu, pravoslávne náboženstvo, ruskú vedu.