FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Karteziánstvo

kartezíánstvo

- skupina novovekých filozofických koncepcií, ktoré nadväzujú na filozofické učenie Reného Descarta (lat. Cartesius) a sústreďujú sa na fomruláciu a riešenie psychofyzického problému.

Karteziánstvo je myšlienkový smer 17. stor. a 18. stor. Jeho predstaviteľmi boli myslitelia rozličného zamerania, filozofi, teológovia, prírodovedci, ako napríklad B. Pascal, B. Spinoza, N. Malebranche aď.

Do kartezianizmus zaraďujú aj okazionalizmus.

V polemike s kartezíanstvom formuloval I. Newton hlavné princípy modernej fyziky.

----------------
karteziánstvo>