FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra moderná

kultúra moderná

- priniesla presadenie sa univerzalizujúcej tendencie ako dominantnej a jedine platnej ( L175;15).