FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Klasicizmus hudobný - predstavitelia

klasicizmus hudobný - predstavitelia

Bach, C. Ph. E. (raný klasicizmus)
Beethoven, L. v. (vrcholný klasicizmus)

Gluck, Ch. W. (prechod od baroku ku klasicizmu)

Haydn, J. (vrcholný klasicizmus)
Haydn, J. mladý (raný klasicizmus)

Mozart, W. A. (vrcholný klasicizmus)

Mysliveček, J. (raný klasicizmus)

Rameau, J. Ph. (raný klasicizmus)

Schubert, F. (neskorý klasicizmus)
Stamic, K. (raný klasicizmus)