FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konkrétnosť pravdy

konkrétnosť pravdy

- vlastnosť pravdy založná na rešpektovaní a zovšeobecnení konkrétnych podmienok existencie toho či onoho javu, závislosť pravdy od určitých podmienok miesta a času atď. ( L53;243).