FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra slovanská

kultúra slovanská

- súčas» európskej kultúry; spôsob premeny zla/oąklivého na dobro/krásu ako ho realizujú Slovania. Kultúra Slovanov je predmetom výskumu slavistiky.

--------------------
kultúra slovanská>