FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Krása (tomáš akvinský)

krása ( Tomáš Akvinský)

- vlastnosť vecí, ktoré sa nám páčia, keď sa na ne dívame: krásne je to, čo sa páči v pohľade (quae visa placent), čiže v zážitku videnia; krásu tvorí hlavne úplnosť čiže dokonalosť (integritas sive perfectio), úmernosť čiže súlad, proporcia, harmónia (proportio sive consonantia) a jas, žiara (claritas).