FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštantín filozof

Konštantín Filozof (827 Solún, Grécko - 14. 2. 869 Rím) gr. Kónstantinos Filosofos
Kód: 537

- byzantský filozof (ale považovaný aj za slovenského filozofa, českého filozofa alebo moravského filozofa), teológ a hymnograf, zakladateľ slovanského písomníctva, brat Metoda. Syn vysokého štátneho úradníka (drungaria) Leóna. V mladosti stratil otca, vďaka podpore cisárskeho dvora získal v Konštantínopole vyššie vzdelanie. Po ukončení štúdií na carihradskej univerzite bol menovaný chartofylakom (knihovníkom a v podstate tajomníkom) konštantinopolského patriarchu, potom prednášal filozofiu na univerzite v Konštantinopole a neskôr odišiel na kratšiu dobu do kláštora. Bol popredným členom Fótiovho intelektuálneho kruhu. Roku 861/2 sa zúčastnil byzantského diplomatického posolstva k Chazarom, 863 ho spolu s bratom Metodom byznatský cisár Michal III. poveril misiou na Veľkú Moravu. Pri návrate z Moravy sa odobral do Ríma, kde dosiahol u pápeža Hadriana II. schválenie slovanskej liturgie.

---------------------
Konštantín Filozof>