FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kreativita - názory na ňu

kreativita - názory na ňu

kreativita (Lasswell, H. D.)
kreativita (Mednick, S. A.)
kreativita (Piaget, J.)