FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konzervativizmus

konzervativizmus (lat.)

- 1. lipnutie na starych alebo doterajších, ale už prežitých názoroch a poriadkoch, snaha o ich udržanie; 2. politické učenie, ktoré vychádza zo snahy udržať spolocenské pomeryv nezmenenej podobe. Na rozdiel od liberalizmu uprednostňuje spoločnosť, ktorú pokladá za produkt historických podmienok. Najvyššou inštituciou je štát. Napriek podriadenosti štátu si iné inštitucie zachovávajú autonómiu ( L715;354).