FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontrola a riadenie kvality

kontrola a riadenie kvality = CAQ = computer-aided quality

- súčasť CAE, strojová skúška kvality hotového produktu (porovnanie želaných a skutočných rozmerov, analýza rozdielov ( L426;248).