FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kopa galaxií

kopa galaxií

- sústava galaxií, do ktorej patria stá, tisíce a výnimočne až vyše 10 000 galaxií. Malé kopy galaxií s počtom približne 30 galaxií sa nazývajú skupiny galaxií ( L742;289).