FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koncil

koncil

- zhromaždenie hodnostárov katolíckej cirkvi zvolávané na riešenie závažných vieroučných, správnych a cirkevných zákonodarných zálažitostí. Od 325 do 1965 sa konalo 21 ekumenických (svetových) koncilov.

---------
koncil>