FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kurdistan

Kurdistan

- štát, ktorý sa usiľujú vytvoriť/vybojovať si Kurdi a ktorý by sa rozpres- tieral na úzmí terajších jedenástich tureckých provincií, vktorých žije (či skôr živorí) 12 miliónov kurdských obyvateľov.