FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Katarzia

katarzia (z gr. KATHARSIS = očistenie, oslobodenie)

- vnútorná očista, predovšetkým zážitkom; výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok, dosahovaný najmä prežívaním deja umeleckého diela. Katarziu možno chápať aj ako dianie alebo opatrenie, ktoré má viesť k dosiahnutiu stavu očisty.

Ucelenú teóriu katarzie vypracoval Aristoteles.

-----------
katarzia>