FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kráµ, j.

Kráµ, Janko (1822 - 1876)

- slovenský básnik, predstaviteµ romanizmu. Jeho lyrika vyjadruje ideály národnej slobody a sociálnej spravodlivosti; je inąpirovaná poetikou a obraznos»ou µudovej piesne.

V cykle básni "Dráma sveta" zobrazuje Janko Kráµ vývin µudstva.