FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra staroveká

kultúra staroveká

- dlhá epocha vo vývine svetovej kultúry, ktorá nasledovala po pravekej kultúre a ktorá je pretváraním zla na dobro a ošklivého na krásne v podmienkach vzniku a rozvoja najstarších otrokárskych spoločností. Tieto civilizácie boli od seba miestne neraz také vzdialené, že sa ich kultúry vývíjali nezávisle od seba. Teritoriálne a časovo blízke civilizácie sa naopak ovplyvňovali alebo dokonca vytvárali spoločné kulturne oblasti, ako napr. antická kultúra.

Na starovekú kultúru nadväzuje kultúra stredoveká.

Sebareflexívnou zložkou starovekej kultúry je staroveká filozofia.

--------------------
kultúra staroveká>