FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra tiszapolgárska

kultúra tiszapolgárska

- kultúra ranej medenej doby; staroneolitický stupeň vývoja polgárskeho kultúrneho okruhu vo východnej časti Karpatskej kotliny (pred 3000 pred n. l.).