FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Korelácia

korelácia

- vzájomný vzťah medzi dvoma predmetmi, javmi alebo pojmami, súvzťažnosť ( L207;746).