FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kritickosť

kritickosť

- sklon triezvo, vecne posudzovať; krízovosť.