FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komunikácia - odkazy

komunikácia - odkazy

cesta
cesta obchodná

druhy/príklady komunikácie

etika komunikácie

informácia

komunikácia a ...
komunikológia

literatúra o komunikácii

názory na komunikáciu

objekt komunikačný

proces komunikačný
prostriedky komunikačné

sústava komunikačná

zloľky a prvky komunikácie