FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontextológia

kontextológia

- náuka o kontexte, o problémoch, vlastnostiach, mo¾nostiach, typoch kontextov ( L163;479).