FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kríza ekologická

kríza ekologická

- zhoršenie životných podmienok na Zemi, ktoré môže viesť k zániku rôznych foriem života (znečistenie zložiek životného prostredia - vody, vzduchu, pôdy, vyčerpanie nerastnych surovín, jadrová katastrofa ap.) ( L715;178).