FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória gramatická - druhy/príklady

kategória gramatická - druhy/príklady

rod slovesný