FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koexistencia

koexistencia (lat.)

- časopriestorové spolubytie, súčasný výskyt viacerých vecí, javov, vlastností.