FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kinematografia

kinematografia

- 1. pôvodne: spôsob fotografického zobrazenia skuto4nosti na filmový pohyblivý pás; systém filmovej tvorby, výroby, distribucie, techniky; 3. historicky, etnicky alebo teritoriálne zjednotená skupina filmových diel ( L715;337).