FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Klient/server

klient/server = client/server

- architektúra sieťových aplikácií Internetu sprostredkujúcich prístup k zdrojom informácií na Internete a rozdeľujúca ich prácu medzi dva programy: 1. program klient (client), ktorý umožňuje využívať zdroj informácií a 2. program server, ktorý poskytuje zdroj informácií.

----------------
klient/server>