FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra slovenská súčasná

kultúra slovenská súčasná

- súčas» súčasnej európskej kultúry. Súčasná slovenská kultúra sa rodí v 2. polovici 19. stor., je najvýraznejąou sebareflexívnou zloľkou je súčasná slovenská filozofia, ktorá sa rozvíjala tak doma, na Slovensku, ako aj v zahraničí, najmä v Amerike, Taliansku, Nemesku, ©vajčiarsku.