FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kybernetika - významové útvary

kybernetika - významové útvary

informácia (430)

regulácia (430)

stav systému (430)

väzba spätná (430)