FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kvantifikácia

kvantifikácia

- vyjadrovanie niečoho v číselných veličinách; zavádzanie číselných pojmov do nematematickych disciplín.