FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kópia

kópia (lat.)

- verná napodobenina; odpis, prieklep, fotografická snímka; fotografický obraz získaný kopírovaním.