FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kondicionalizmus

kondicionalizmus (lat.)

- filozofické učenie, ktoré nahradzuje pojem príčiny pojmom komplexu podmienok (podmienka = conditio). Zakladateľom kondicionalizmu je M. Verworn.