FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kódovanie

kódovanie

- podproces komunikačného procesu spočívajúci v priraďovaní hlavnej informácie k nosnej informácii ( L340;149 an.).