FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kráľovstvo oboch sicílií

Kráľovstvo oboch Sicílií

- kráľovstvo na Sicílii a v južnom Taliansku 1130-1282, ktoré utvorili Normani; opora cisára rímsko-nemeckej ríše v jeho sporoch s pápežmi ( L715; 363).