FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konkomitancia

konkomitancia (lat.)

- sprievod, spoluobsiahnutosť, súčasná automatická prítomnosť, automatická danosť jedného obsahu druhým.