FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Klerikalizmus

klerikalizmus

- politické zasahovanie náboženstva do občianskeho politického života a myslenia.