FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Krizma

krizma (gr.)

- posvätný olej používaný pri daktorých obradoch.