FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštanta (logika)

konštanta ( logika)

- znak označujúci logickú súvislosť, ktorý sa interpretuje rovnako v každom výraze, v ktorom sa vyskytuje ( L74;330)