FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kybernetika - odkazy

kybernetika - odkazy

metódy kybernetiky

predmet kybernetiky
predstavitelia kybernetiky

útvary významové kybernetiky