FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komorovský, j.

Komorovský, Ján

- zakladateµská osobnos» slovenskej religionistiky, profesor UK v Bratislave.

-----------------
Komorovský, J.>