FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Krause, k. ch. f.

Krause, Karl Christian Friedrich (6. 5. 1781 Eisenberg (Thringen) - 27. 9. 1832 Mnchen)

- nemecký filozof - panenteista (aj zaviedol tento výraz), žiak Fichteho a Schellinga. Ducha telo stoja voči sebe v protiklade a vzájomne na seba pôsobia. Im nadriadeným celkom je boh ako podstata, absolútno, ako to, čo je skutočné. Preto filozofia musí začínať nazeraním podstaty (Wesensschauung). Cieľom vývinu ľudstva je zväzok národov (V"lkerbund). Krause nadobudol veľký vplyv v Belgicku, Španielsku a Južnej Amerike; v mnohých iberoamerických krajinách ho až do druhej svetovej vojny považovali za hlavného predstaviteľa nemeckej filozofie ( L154;401).