FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória umová (kant, i.)

kategória umová ( Kant, I.) čes. kategorie rozvažování

- to v myslení, čím sa vopred formuje to, s čím pracuje naše poznávanie. Podľa Kanta existuje 12 umových kategórií, ktoré sú zoskupené do štyroch skupín podľa kvantity, kvality, relácie a modality. (Pozri aj: kategória (Kant, I.).)