FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Krajina

krajina krajina (FT)

- ľubovoľne veľký výsek geosféry; hmotný, priestorovo-časový systém prirodných a socioekonomických prvkov na zemskom povrchu, v ktorom sa uskutočňujú fyzikálne, chemické, biologické a spoločenské procesy ( L206;297).

Krajina je časť zemského povrchu s charakteristickými znakmi vzťahujúcimi sa buď na určitú oblasť (krajina pri Váhu) alebo označenie rázovitosti (typu) podľa dominantného znaku (poľnohospodárska krajina, priemyselná krajina, prímorská krajina) ( L74;356).

----------
krajina>